570 240 940
ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, Polska
biuro@konsultacje-psychologiczne.pl
<--!
  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Inspirujemy dobre myślenie...

  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

-->

O nas


Gabinet Dobrych Rozwiązań to miejsce skupiające specjalistów różnych dziedzin, głównie z zakresu wsparcia zdrowia i rozwoju człowieka. Proponujemy konsultacje specjalistów dziedzin takich jak:

wsparcie w kryzysie, konsultacje psychologiczne, testy psychologiczne – psycholog

praca w obszarze zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeń lękowych, depresji, praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, po traumie, w żałobie – psychoterapeuta

wsparcie osób doświadczających choroby nowotworowej oraz jej bliskich – psychoonkolog

wsparcie oraz praca nad wspomaganiem rozwoju, zaburzeniami okresu dzieciństwa, okresu dorastania – psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

zaburzenia tożsamości płciowej, zaburzenia preferencji, trudności w zaakceptowaniu orientacji seksualnej, wsparcie psychologiczne w procesie zmiany płci, poprawa satysfakcji z życia seksualnego, trudności w relacjach – seksuolog, psycholog, terapeutka

terapia par – terapia partnerska w podejściu TSR

terapia rodzinna – terapia systemowa w podejściu TSR

wsparcie rozwoju, trudności wychowawcze, trudności w nauce, kreatywne lekcje, korepetycje – pedagog, trenerka, terapeutka

specjalista budowania wizerunku, praca z ciałem, autoprezentacja, warsztaty emisji głosu, warsztaty rozwojowe – aktorka, reżyserka, fotografka, trenerka

Gabinet Dobrych Rozwiązań to doskonałe miejsce do wzrostu, odkrywania siebie i pracy nad zmianą. Zapraszamy!

Gabinet Dobrych Rozwiązań Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi w ramach działalności GABINET DOBRYCH ROZWIĄZAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (identyfikator w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000275303)

Gabinet Dobrych Rozwiązań

Wróć