570 240 940
ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, Polska
biuro@konsultacje-psychologiczne.pl
<--!
  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Inspirujemy dobre myślenie...

  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

-->

Psychoterapia indywidualna


Responsive image

Każda osoba szukająca pomocy ma inne powody, inne oczekiwania, i inne potrzeby. Mimo wielu różnic skłaniających ludzi do szukania pomocy, wspólnym elementem jest to, iż psychoterapia jest interwencją w życiu pacjenta, która ma zmienić sposób funkcjonowania danej osoby i wpłynąć pozytywnie na zmiany w życiu.

W trakcie terapii indywidualnej pomiędzy pacjentem a terapeutą tworzy się więź uczuciowa, która jest związana z pełnieniem wyznaczonych ról, które mają za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Często dla pacjenta terapeuta staje się bardzo ważną osobą, która wypełnia jego deficyty emocjonalne, w tej relacji pacjent odtwarza schematy relacji, jakie miał z innymi znaczącymi osobami.

Dla większości pacjentów istotne jest uzyskanie poczucia, że przy pomocy terapeuty są w stanie poradzić sobie ze swoimi cierpieniami, lękami, problemami, trudnościami z jakimi się borykają. Pacjenci oczekują, że podczas terapii poznają przyczyny swoich problemów, wprowadzą w życie skuteczne metody ich eliminacji, wyznaczą cele leczenia, jak i otrzymają rzetelne informacje o swoich postępach. Aby spełnić te oczekiwania bardzo ważne jest określenie jasnych celów, jakie pacjent chce zrealizować podczas terapii.

Pracujemy w podejściu Behawioralno – Poznawczym, Podejściu Skoncentrowanym Na Rozwiązaniach, Systemowym, Psychodynamicznym

Konsultacje oraz sesje terapeutyczne indywidualne trwają od 50 do 60 min.

Koszt każdy specjalista ustala indywidualnie (250- 300 zł)

Wróć