570 240 940
ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, Polska
biuro@konsultacje-psychologiczne.pl
<--!
  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Inspirujemy dobre myślenie...

  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

-->

Paulina Bąba


Responsive image

 

Ukończyłam Psychologię Kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam dyplom ukończenia szkoleń I oraz II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) a także szkolenia specjalizacyjnego Psychoterapii Uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w szkole psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzonego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

W pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z Klientem, empatycznym rozumieniu perspektywy Klienta oraz jego sytuacji życiowej. Pracuję z młodzieżą, dorosłymi, parami, rodzinami. Oprócz pracy terapeutycznej prowadzę interwencję kryzysową, konsultacje psychologiczne, seksuologiczne.

Studia psychologii o specjalności klinicznej i tytuł magistra psychologii uzyskałam na APS w Warszawie na wydziale Psychologii Klinicznej. Szkolenie terapeutyczne I oraz II stopnia ukończyłam w CTSR w Warszawie.  2,5 letnie Szkolenie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  KBPN realizuję w Studium Psychoterapii Uzależnień Fundacji Vis Salutis w Łodzi.

Roczny staż kliniczny oraz doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie, gdzie pod superwizją prowadziłam indywidualne konsultacje terapeutyczne osób w kryzysie, po traumie, doświadczających przemocy w rodzinie, związku, miejscu pracy, osób stosujących przemoc, doświadczających zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, a także uzależnionych. Odbyłam również staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych ul. Leszno 17 w Warszawie. Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie aktywnie doskonalę poprzez pracę gabinetową, a także staże i wolontariat w zakresie pomocy psychologicznej, biorę udział w konferencjach specjalistycznych, szkoleniach i warsztatach dotyczących pomocy psychoterapeutycznej. Pracowałam również na oddziale uzależnień w ośrodku MONAR - MARKOT Izba Chorych w Warszawie jako psycholog oraz psychoterapeuta uzależnień.
Oferuję pomoc psychologiczną, terapeutyczną w obszarach dotyczących różnych problemów, np. przemocy, uzależnień od substancji oraz behawioralnych, osób z syndromem DDA, DDD, doświadczających zaburzeń nastroju, chorób psychicznych i somatycznych, przewlekłego bólu, chorób autoimmunologicznych, depresji, zaburzeń osobowości, bulimii i anoreksji, jak również dotyczących trudności relacyjnych, konfliktów małżeńskich, wyuczonej bezradności, trwałego bezrobocia itp. Prowadzę mediacje przedrozwodowe, doradztwo zawodowe, psychoedukację, edukację seksualną a także poradnictwo psychologiczne i wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców. 

Paulina Bąba - ZnanyLekarz.pl

Wróć