570 240 940
ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, Polska
biuro@konsultacje-psychologiczne.pl
<--!
  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Inspirujemy dobre myślenie...

  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

-->

Olga Boroch


Responsive image

 

Ukończyłam studia psychologiczne w Szkocji, zdobywając tytuł magistra Psychologii Rozwojowej (MSc). Poczynając od studiów, przez wiele lat byłam wolontariuszką w organizacjach pomocowych, wspierałam min. osoby w spektrum autyzmu, z zespołem Downa, a także kobiety, doświadczające przemocy domowej. Podczas studiów wspierałam także innych studentów, którzy przybyli na studia z innych krajów i potrzebowali życzliwego wsparcia, czując się wyobcowani. Obecnie aktywnie wspieram seniorów w Fundacji Mali Bracia Ubogich, a także osoby w kryzysie samotności pełniąc dyżury w Telefonie Pogadania. Ukończyłam szkolenie TSR- Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, jestem także w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Psychoterapii (Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii). Podczas konsultacji psychologicznych skupiam się na identyfikacji źródła doświadczanych trudności i wypracowaniu sposobów radzenia sobie z nimi, a wszystko to w atmosferze życzliwości, wsparcia i braku oceny. Mam także duże doświadczenie w środowisku korporacyjnym, chętnie więc pomogę osobom, doświadczającym kryzysów w środowisku pracy, zmagających się z wypaleniem.

Wróć