575 600 475
ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa, Polska
biuro@konsultacje-psychologiczne.pl
  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

  • Gabinet Dobrych Rozwiązań

    Dla nas liczysz się Ty!

Nasz zespół


Responsive image

Paulina Bąba

Swoją pracę terapeutyczną opieram na Podejściu Skoncentrowanym Na Rozwiązaniach TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT).
To forma terapii krótkoterminowej, której początki są osadzone w latach 80 tych XX wieku, stworzonej przez Steva de Shazer'a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA) i która z ogromnymi sukcesami trafia do coraz szerszego grona odbiorców na świecie. Stosowana z powodzeniem w terapii indywidualnej młodzieży, dorosłych, par, systemów zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. Sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńskich, itp.
Celem pracy terapeutycznej jest zbudowanie najlepszego dla Klienta rozwiązania i wprowadzenie zmiany w życie. Krótkoterminowość tego podejścia oznacza, że pracujemy nad osiągnięciem celu terapeutycznego najkrócej, jak to możliwe i jednocześnie tak długo, jak tego potrzebujesz, aby w sposób bezpieczny wprowadzić zmiany w życiu. Wystarczy, że chcesz coś zmienić...

Kilka słów o mnie...

Staż kliniczny oraz pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie, gdzie pod superwizją prowadziłam indywidualne konsultacje terapeutyczne osób w kryzysie, po traumie, doświadczających przemocy w rodzinie, związku, miejscu pracy, osób stosujących przemoc, doświadczających zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, a także z problemem uzależnień. Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie doskonalę poprzez staże i wolontariat w zakresie pomocy psychologicznej, biorę udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących pracy psychoterapeutycznej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej, które dają mi niezastąpioną wiedzę o pracy z człowiekiem oraz mechanizmach powstawania zaburzeń. Odbyłam terapię własną. Swoją pracę poddaję superwizji.
Pracuję z młodzieżą, dorosłymi indywidualnie oraz grupowo, a także z parami, diadą rodzic- dziecko, systemowo, prowadzę mediacje, coaching, doradztwo zawodowe, psychoedukację oraz edukację seksualną.
Zapraszam do kontaktu!

Responsive image

Natalia Ostoïc

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym w procesie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradni Zaburzeń Preferencji Seksualnych oraz w prywatnym gabinecie. Odbyłam również szereg staży zawodowych na oddziałach psychiatrycznych oraz w innych placówkach, między innymi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS ZOZ “Zdroje”, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych UJ czy w "Telefonie Zaufania" prowadzonym przez Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę".

Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą po 16 roku życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, długoterminową w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz superwizji grupowej u certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez PTPPD, specjalizującego się w pracy metodą TFP.Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Responsive image

Agnieszka Szczepocka 

Jestem psychologiem i psychoterapeutądziecięcym w nurciepoznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji

Skończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie SWPS  w Sopocie na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia oraz Podyplomowe  Studia psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie  Medycznym o specjalności neuropsychologia.

 

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną, zaburzeniami zachowania, ADHD/ADD, depresji, zaburzeniami lękowymi oraz specjalizuję się w terapii mutyzmu wybiórczego przy ścisłej współpracy i psychoedukacji rodziców i nauczycieli.

Moimi klientami są również osoby dorosłe przeżywające różnego rodzaju trudności. 

Swoje doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobywałam w poradniach zdrowia psychicznego, w oddziałach szpitali klinicznych oraz prywatnej praktyce indywidualnej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję między innymi metody ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), NVC – porozumienie bez przemocy, relaksację i Mindfulness.

Aby proces terapii był najbardziej skuteczny współpracuję z zespołem specjalistów z różnych dziedzin (psychiatra, seksuolog, dietetyk, pedagog, terapeuta SI).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wróć